Sökresultat

Västervångs företagsby

Som ett komplement till Södervångs företagsby tar nu ett nytt attraktivt verksamhetsområde form- Västervångs företagsby. Vellinge Stadsnät har förberett med fiber och är redo när

Ortsammanbindande Falsterbo – Vellinge

Vellinge Stadsnät ökar sin kapacitet att leverera stabil, säker och snabb kommunikation mellan orterna i Vellinge Kommun. Förläggning, besiktning och dokumentation sker enligt anvisningarna för

Ortsammanbindande Vellinge – Västra Ingelstad

Vellinge Stadsnät ökar sin kapacitet att leverera stabil, säker och snabb kommunikation mellan orterna i Vellinge Kommun. Förläggning, besiktning och dokumentation sker enligt anvisningarna för

Ortsammanbindande Vellinge – Östra Grevie

Vellinge Stadsnät ökar sin kapacitet att leverera stabil, säker och snabb kommunikation mellan orterna i Vellinge Kommun. Förläggning, besiktning och dokumentation sker enligt anvisningarna för

Kommunikationsnoder

Vellinge Stadsnät renoverar och uppgraderar våra kommunikationsnoder med bland annat avbrottsfri kraftförsörjning. Kommunikationsnoderna kommer bli certifierade enligt Robust Fiber kategori 51.

Äppellunden Vellinge

Vellinge Stadsnät förbereder för 45 anslutningar med fiber för stabil, säker och snabb kommunikation i blandad bebyggelse.