Aktuellt

Här kan du läsa om våra pågående projekt

Ortsammanbindande Falsterbo – Vellinge

Vellinge Stadsnät ökar sin kapacitet att leverera stabil, säker och snabb kommunikation mellan orterna i Vellinge Kommun. Förläggning, besiktning och dokumentation sker enligt anvisningarna för Robust Fiber. 

Ortsammanbindande Vellinge – Västra Ingelstad

Vellinge Stadsnät ökar sin kapacitet att leverera stabil, säker och snabb kommunikation mellan orterna i Vellinge Kommun. Förläggning, besiktning och dokumentation sker enligt anvisningarna för Robust Fiber. 

Ortsammanbindande Vellinge – Östra Grevie

Vellinge Stadsnät ökar sin kapacitet att leverera stabil, säker och snabb kommunikation mellan orterna i Vellinge Kommun. Förläggning, besiktning och dokumentation sker enligt anvisningarna för Robust Fiber.

Kommunikationsnoder

Vellinge Stadsnät renoverar och uppgraderar våra kommunikationsnoder med bland annat avbrottsfri kraftförsörjning. Kommunikationsnoderna kommer bli certifierade enligt Robust Fiber kategori 51.

Päronlunden Västra Ingelstad

Vellinge Stadsnät förser 19 nya radhus med fiber för stabil, säker och snabb kommunikation.

Äppellunden Vellinge

Vellinge Stadsnät förbereder för 45 anslutningar med fiber för stabil, säker och snabb kommunikation i blandad bebyggelse.