Ska du gräva?

Att tänka på innan du gräver i marken

Att gräva av eller skada en ledning kan orsaka stora skador och kostnader, inte bara för dig själv utan för övriga andra som är anslutna till ledningen.

 

Innan du börjar gräva behöver du därför informera dig om var ledningar eventuellt kan ha sträckning.

Att beställa en kabelvisning är gratis, och behöver göras minst fem dagar innan du ska gräva. Det bör dock inte göras för tidigt innan grävning, då det är ett levande dokument och det sker ständigt ändringar. Bra riktlinje kan vara 1 månad innan arbetet ska utföras.

 

 

Detta beställer du via Ledningskollen på Undvik avgrävningar och förenkla planering av markarbeten (ledningskollen.se)

 

Om det ändå sker en olycka och ledningen blir skadad är det viktigt att du meddelar detta till oss så vi kan laga den.

Du meddelar oss på info@vesab.se eller på 040-425860