Vellinge stadsnät och våra kunder hade den 15 februari 2024 driftstörningar i sin leverans av bredbandstjänster. Upprinnelsen till driftsstörningarna var ett planerat stopp i strömförsörjningen till delar av Höllviken. Aviseringen av detta stopp i strömförsörjning nådde inte Vellinge stadsnät och var följaktligen okänt vid tillfället.

Strax efter 08:00 fick vi indikationer om att något var fel och felsökning inleddes – det konstaterades snabbt att en UPS (reservkraft i form av batterier) som vi har i samtliga noder var i drift vilket berodde på ett spänningsbortfall, vilket i och för sig inte är ovanligt i det specifika området. Spänningsborfallet fortsatte dock och efter ca 70 min tog batteritiden i vår UPS slut.  Vi kontaktade E.ON, vilken är vår leverantör av el, omgående och efter att en del initiala problem etablerades. Vid dessa kontakter konstaterades det att det pågick ett planerat arbete som skulle ske mellan 07:00 – 13:00. Aktiviteter med att skaffa fram ett dieselaggregat som kunde försörja noden under kvarvarande period vidtogs och den fanns på plats strax efter 12:00.

E.ON och Vellinge stadsnät har inlett en undersökning om vad som gick fel i informationsförsörjningen kring denna incident och hur vi tillser att information om planerade avbrott kommer Vellinge stadsnät tillhanda i god tid före ett planerat avbrott. Vid andra liknade avbrott har vi fått information i god tid och kunnat säkra driften av noderna med portabla dieselaggregat och det är även planeringen inför framtida avbrott.

Vi beklagar det inträffade och vidtar omedelbara åtgärder för att detta inte skall inträffa igen.