Aktuellt

Här kan du läsa om våra pågående projekt

Vellinge Stadsnät har ingått avtal med OBOS och Nordr för att fiberanlägga Vellinge Parkby

2023-11-17

I den nordöstra delen av Vellinge tätort växer den helt nya stadsdelen Vellinge Parkby fram. Här kommer finnas såväl bostäder som kommersiella fastigheter och Vellinge Stadsnät förlägger självklart med fiber. 

Ortsammanbindande Vellinge – Malmö Stad 

2023-11-09

Nu är förbindelsen Vellinge – Malmö Stad klar. Vi på Vellinge Stadnät vill rikta ett stort tack till MAlmö Stadnät och Daniel Povoa för ett utmärkt samarbete kring den specifika förläggningen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Ortsammanbindande Falsterbo – Vellinge

Vellinge Stadsnät ökar sin kapacitet att leverera stabil, säker och snabb kommunikation mellan orterna i Vellinge Kommun. Förläggning, besiktning och dokumentation sker enligt anvisningarna för Robust Fiber. 

Ortsammanbindande Vellinge – Västra Ingelstad

Vellinge Stadsnät ökar sin kapacitet att leverera stabil, säker och snabb kommunikation mellan orterna i Vellinge Kommun. Förläggning, besiktning och dokumentation sker enligt anvisningarna för Robust Fiber. 

Ortsammanbindande Vellinge – Östra Grevie

Vellinge Stadsnät ökar sin kapacitet att leverera stabil, säker och snabb kommunikation mellan orterna i Vellinge Kommun. Förläggning, besiktning och dokumentation sker enligt anvisningarna för Robust Fiber.

Kommunikationsnoder

Vellinge Stadsnät renoverar och uppgraderar våra kommunikationsnoder med bland annat avbrottsfri kraftförsörjning. Kommunikationsnoderna kommer bli certifierade enligt Robust Fiber kategori 51.

Päronlunden Västra Ingelstad

Vellinge Stadsnät förser 19 nya radhus med fiber för stabil, säker och snabb kommunikation.

Äppellunden Vellinge

Vellinge Stadsnät förbereder för 45 anslutningar med fiber för stabil, säker och snabb kommunikation i blandad bebyggelse.