Aktuellt

Nedan kan du ta del av information vi tycker är viktig att dela med oss av

LYSSNA PÅ PTS INFOMÖTE OM 2G/3G AVVECKLINGEN
2024-05-13 15:34:26

Det pågår ett teknikskifte i mobilnäten. I slutet av 2025 förväntas 2G– och 3G-näten ha fasats ut och istället erbjuds 4G och 5G. Klicka på länken nedan för att ta del av PTS infomöte om just 2G/3G avvecklingen.

PTS infomöte om 2G/3G-avvecklingen (screen9.com)

SVERIGE STÄNGER 2G OCH 3G-NÄTEN 
2024-02-16 14:55:32

Har du en mobil eller annan enhet som endast fungerar med 2G eller 3G? Fram till slutet av 2025 kommer 2G- och 3G-näten att fasas ut i Sverige och allt som bara är kopplat till dessa nät slutar fungera. Det påverkar många, både företag och privatpersoner, som använder enheter uppkopplade till 2G och 3G. Det kan handla om allt ifrån larm, kortterminaler och noder i elnät till äldre mobiler och nödtelefoner i hissar. Men få vet om detta. Ta därför reda på om detta gäller dig, din organisation eller företag och byt till enheter som fungerar med 4G, 5G eller annan modern teknik.  

Läs mer på Byt Nät Nu (bytnat.nu)

Driftstörning 15/2 2024
2024-02-16 14:48:39

Vellinge stadsnät och våra kunder hade den 15 februari 2024 driftstörningar i sin leverans av bredbandstjänster. Upprinnelsen till driftsstörningarna var ett planerat stopp i strömförsörjningen till delar av Höllviken. Aviseringen av detta stopp i strömförsörjning nådde inte Vellinge stadsnät och var följaktligen okänt vid tillfället.

Strax efter 08:00 fick vi indikationer om att något var fel och felsökning inleddes – det konstaterades snabbt att en UPS (reservkraft i form av batterier) som vi har i samtliga noder var i drift vilket berodde på ett spänningsbortfall, vilket i och för sig inte är ovanligt i det specifika området. Spänningsborfallet fortsatte dock och efter ca 70 min tog batteritiden i vår UPS slut.  Vi kontaktade E.ON, vilken är vår leverantör av el, omgående och efter att en del initiala problem etablerades. Vid dessa kontakter konstaterades det att det pågick ett planerat arbete som skulle ske mellan 07:00 – 13:00. Aktiviteter med att skaffa fram ett dieselaggregat som kunde försörja noden under kvarvarande period vidtogs och den fanns på plats strax efter 12:00.

E.ON och Vellinge stadsnät har inlett en undersökning om vad som gick fel i informationsförsörjningen kring denna incident och hur vi tillser att information om planerade avbrott kommer Vellinge stadsnät tillhanda i god tid före ett planerat avbrott. Vid andra liknade avbrott har vi fått information i god tid och kunnat säkra driften av noderna med portabla dieselaggregat och det är även planeringen inför framtida avbrott.

Vi beklagar det inträffade och vidtar omedelbara åtgärder för att detta inte skall inträffa igen.