Internet of Things

IoT

IoT, Internet of Things är det som kopplar samman produkter med inbyggd elektronik och internetuppkoppling. Produkterna som kan vara hushållsapparater, maskiner, fordon, byggnader och till & med kläder kan styras, övervakas och utbyta data över ett nätverk.

I internets begynnelse var det i princip endast datorer som kunde få tillgång till nätet. Snabbt därefter utvecklades mobiltelefonin för en anpassning och uppkoppling till Internet och vi kan ta del av tjänster, kommunikation och information varhelst vi befinner oss.


Nästa genombrott sker nu genom IoT där produkter i våra hem, i offentliga miljöer, i trafiken och våra arbetsplatser blir uppkopplade.

Vad är IoT egentligen?

IoT består av mottagare (det finns 2 i Vellinge kommun) och sensorer vilka samlar in mätvärden. Mätvärdena kan vara allt mellan himmel och jord, ljust eller mörkt, varmt eller kallt, fuktigt eller torrt, ljud eller tystnad, rörelser. Mätpunkterna är egentligen oändliga och allt man kan mäta kan man i princip styra. När man kopplar upp en sensor till nätverket kan man samla in mätvärden och dessa signaler kan transporteras på kort tid över stora avstånd.

 

Man brukar benämna detta som realtidsdata, dvs data från sensorer kan ge information om hur tillståndet och egenskaper är på en viss plats just nu.

 

Sensorer kan efter det de är uppkopplade på ett nät kopplas samman med varandra så att nya och innovativa tjänster skapas. Vägar kan t ex kopplas samman med fordon varvid en interaktion kring vägförhållanden, köer omgivning skapas så att säkerhet och framkomlighet förstärks. Sensorer som varnar för brand kan kopplas samman med brandceller och dörrar till sådana utrymmen stängs.

 

Precis som digitalisering kan nytta genom IoT uppstå på många olika sätt. Ibland kan det handla om att spara tid och minska onödigt arbete:

Exempel på tillämpningar inom IoT

Genom IoT behöver renhållningsbolaget bara tömma de soptunnor som är fulla och kan på så sätt öka både effektiviteten och minska miljöpåverkan genom att ta bort onödiga transporter.

 

Inom vård och omsorg kan IoT göra det möjligt för äldre att på ett tryggt sätt bo kvar i sina hem även på ålderns höst. Vi ser allt fler IoT lösningar inom hälsa. När mätningar av hälsodata kan utföras i hemmen istället för på sjukhus kan det spara tid och ge ökad frihet för både patient och personal.

 

Förbättrad miljö och klimat, ökad kvalitet, större effektivitet, hälsosammare liv, möjlighet till individanpassade lösningar och ökad trygghet är exempel på nyttor och värden som kan skapas med hjälp av IoT.

IoT i Vellinge Stadsnät

IoT i Vellinge Stadsnäts miljö utgörs av 2 master (mottagare) och vi sätter ut sensorer för att mäta badtemperaturer på 4 platser och mäter luftfuktighet/temperatur i 10 lokaler som utgör basen i vårt fibernätverk. Vi kommer att fortsätta utbyggnaden med högre hastighet nästa å när vår nya organisation träder i kraft. Vår ambition i nuläget är att testa sensorer och väcka nyfikenhet för området och medverka i att ta fram fler områden som kan använda den nya tekniken.

Det finns risker i att exponera data genom IoT vilket måste hanteras. Vellinge Stadsnät tillämpar anvisningarna för Robust och Säker IoT för att bygga och operera säkra nätverk för ändamålen.

 

Vi kommer kontinuerligt att redovisa våra installationer här och ser fram emot att få återkoppling kring tjänsterna. Har ni frågor om IoT så kontakta oss! Kanske vi kan hitta lösningar på området för just er.