om vellinge stadsnät

En lokalt förankrad digital infrastruktur som bygger på öppna lösningar.

Vår främsta avsikt är att vara det trygga valet med 100 % tydlighet vilka som äger och ansvarar för nätet. Vi vill vara det naturliga bredbandsvalet för invånare och företag i Vellinge kommun– nu och i framtiden.

Genom att ansluta dig till Vellinge Stadsnät får du tillgång till ett öppet stadsnät med möjlighet att välja bland ett flertal leverantörer och få precis de tjänster och utbud som du vill ha.

Spela videoklipp

- det trygga valet

Vellinge Stadsnät är ett kommunalt bolag vars syfte är att se till att kommunens hushåll, företag samt kommunens egna verksamheter effektivt förses med bredband via fiber med den senaste tekniken.

Stor valfrihet av utbud och priset på tjänster

VALMÖJLIGHETER OCH KONKURRENS SOM GYNNAR DIG

När man ansluter sig till Vellinge Stadsnät får man tillgång till ett öppet stadsnät. Det innebär att alla Sveriges tjänsteleverantörer erbjuds möjlighet att leverera sina tjänster på lika villkor. Det öppna stadsnätet består av ett stort utbud av välkända leverantörer inom bredband, TV och telefoni.

 

Därför binder man inte upp sig till endast en leverantör utan man kan fritt välja, prova på och hoppa mellan tjänsteleverantörerna som tillhandahålls genom stadsnätet. Detta gör att det enskilda hushållet eller företaget har en stor valfrihet när det gäller utbud och priser på tjänster.

KRAV FÖR ÖPPET STADSNÄT

Bredband via fiber med den senaste tekniken

SÄKERT - NU OCH I FRAMTIDEN

Det öppna stadsnätet drivs och övervakas av vår kommunikationsoperatör iTUX, som är bland de ledande i Sverige och tillhandahåller ett öppet stadsnät i flera kommuner, bland annat Malmö, Stockholm och Göteborg.

 

Skulle olyckan vara framme och en fiberkabel grävs av skickas larm via iTUX till en överenskommen jour som går ut och åtgärdar felet. iTUX hanterar även den aktiva utrustningen i nätverket, vilket inkluderar switchar och routrar. Kommunikationsoperatören har avtal med de tjänsteleverantörer som erbjuder sina tjänster i Vellinge Stadsnät.

 

Läs mer om iTUX på deras hemsida, wwww.itux.se . Vilka tjänsteleverantörer som finns i Vellinge Stadsnäts utbud hittar du på vellingeportalen.itux.se.