Frågor & svar

frågor & svar

Vellinge Stadsnät är klara med utbyggnaden och tillkommande kunder räknas därmed som efteranslutningar. Efteranslutning innebär att du ändå betalar för en del av utbyggnaden av infrastrukturen som sedan tidigare skett. Vi tillämpar ett schablonpris i hela kommunen, vilket innebär att alla betalar samma pris oavsett omfattning av arbetet. Idag ligger priset i ett färdigexploaterat område på 29.000kr för en anslutning, en sk. efteranslutning. 

 

Vid nybyggnation i exploateringsområden ber vi byggherren kontakta oss snarast. Här kan olika projekt ha olika priser . 

 

 

 

Kontakta oss på Vellinge Stadsnät för att få en offert. Kontakta oss – Vellinge stadsnät (vellingestadsnat.se)

Utbud av tjänster och priser finns på iTUX Skåne

I installationsavgiften ingår grävning från gatan, över tomt samt installation i huset, ca. 1-2 meter från yttervägg inklusive medieomvandlaren (CPE) samt grovåterställning av tomt.  Önskar man sedan data- eller TV-uttag i huset offereras det separat. 

Grovåterställning innebär att vi återställer med befintliga massor och vi lägger inte tillbaka plattor inne på tomten. Fastighetsägaren måste själv ombesörja sådd av gräsfrö.


Även här vill vi förtydliga att anslutningarna vi gör nu är sk. efteranslutningar vilket innebär att du ändå betalar för en del av utbyggnaden av infrastrukturen som sedan tidigare skett och att vi tillämpar ett schablonpris i hela kommunen, vilket innebär att alla betalar samma pris oavsett omfattning av arbetet

Nej. Månadsavgiften du sedan får kommer från den tjänsteleverantören du själv väljer att ansluta ditt bredband till.

I Vellinge Kommun är priset satt utifrån vad det genomsnittligt kostar att ansluta fiber till en fastighet. I andra öppna stadsnät har man valt att istället hålla anslutningskostanden nere och ta ut en månadsavgift eller höjd kostnad för tjänsterna i nätet.

En tjänsteleverantör är ett företag som erbjuder tjänster inom bredband, TV och telefoni i fibernätet. Det kan även gälla tjänster inom säkerhet och service. På iTUX Skåne kan du läsa mer om olika tjänsteleverantörer.

Vellinge Stadsnät AB har slutit avtal med kommunikationsoperatören iTUX. iTUX sköter den aktiva utrustningen i nätet, som består av t.ex. switchar och routrar.

Kommunikationsopertören har i sin tur avtal med tjänsteleverantörer som erbjuder sina tjänster i nätet.

Läs med om iTUX på deras hemsida www.itux.se

Du kontaktar alltid din tjänsteleverantör vid fel eller avbrott. Din tjänsteleverantör gör i sin tur en felsökning bakåt i nätet.

Varje glasfiber har nästintill obegränsad kapacitet. Nätet har idag mycket bättre prestanda än alternativen, då utnyttas ändå bara en bråkdel av fibernätets kapacitet.

Inget ROT-avdrag tillämpas på avtal inkomna efter 2016-01-01.

 

Endast det arbete som utförts på tomten är avdragsgillt, inte det som görs inomhus eller på gatan. Skatteverket sänkte 2016 avdraget från 50% till 30% vilket resulterade i att administrationen blev dyrare än själva arbetet ( i snitt 500-800kr).

Vi gör en så kallad grovåterställning. Det innebär att vi använder befintliga massor för återfyllnad. Du får själv så i gräsfrön. Vi försöker alltid att göra så lite åverkan som möjligt på din tomt. Återställning av gator sker först ett par veckor efter att man grävt, eftersom man ska hinna blåsa in fiber i rören och se att allt fungerar innan man stänger igen.

Kontakta er handläggare på Vellinge Kommun för information kring detta.

Kontakta ditt larmföretag för mer information kring detta.

Vellinge stadsnät har avtal med en entreprenör om att åtgärd normalt påbörjas inom 1-3 arbetsdagar.

Vissa kunder har tecknat avtal om prioriterad inställelse och då påbörjas åtgärden inom 3h.

Vanligast är att man i sitt avtal har 1-3 arbetsdagar.

 

Om du grävt av en kabel, eller misstänker att du gjort åverkan på en, är det viktigt att du felanmäler detta till oss direkt Det kan påverka många anslutningar om en fiber gått av eller är trasig. 

 

Du når oss på 040-42 58 60.

Om du misstänker att din mediaomvandlare är sönder så kan du antingen ringa eller maila oss så bokar vi en tid till en tekniker som åker ut och byter den till dig.

Är det pga kundåverkan som den är trasig kommer det en faktura för bytet till dig som fastighetsägare sen. 

Om du redan är ansluten till Vellinge Stadsnät kan du gå in på iTUX Skåne för att se vilka olika tjänsteleverantörer du kan välja mellan. 

 

Om du är ansluten  till Bredban2 Direkt kontaktar du Bredband2 Trygg & Säker uppkoppling med bredband via fiber | Bredband2

Om du är i ett låst nät men vill vara kopplad till det öppna stadsnätet och fritt välja bland tjänsterleverantörerna knutna till vår kommunikationsoperatör ITUX kontaktar du oss antingen via formuläret på hemsidan, eller via telefon/mail. Då bokar vi en tekniker som gör den ompatchningen ute i vår site. Kostnad för det är 1500 kr.