Det pågår ett teknikskifte i mobilnäten. I slutet av 2025 förväntas 2G– och 3G-näten ha fasats ut och istället erbjuds 4G och 5G. Klicka på länken nedan för att ta del av PTS infomöte om just 2G/3G avvecklingen.

PTS infomöte om 2G/3G-avvecklingen (screen9.com)